186/2016 Sb. - Zákon o hazardních hrách
ikona P
Číslo předpisu 186/2016 Sb.
Částka 71
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 26. 5. 2016
Rozeslán dne 15. 6. 2016
Platnost od 15. 6. 2016
Účinnost od 1. 1. 2017
Poznámka k účinnosti Ustanovení §86 až §89, §91, §92, §97 až §100 a §109 až §112 nabývají účinnosti dne 15.6.2016.
Novelizuje předpis 149/1998 Sb., 63/1999 Sb., 353/2001 Sb., 320/2002 Sb., 284/2004 Sb., 377/2005 Sb., 254/2008 Sb., 300/2011 Sb., 420/2011 Sb., 457/2011 Sb., 458/2011 Sb.
Ruší předpis 202/1990 Sb., 223/1993 Sb., 70/1994 Sb., 285/1998 Sb., 315/1999 Sb., 215/2013 Sb., 380/2015 Sb.
Novelizován předpisem 95/2017 Sb., 183/2017 Sb., 251/2017 Sb., 111/2019 Sb., 364/2019 Sb., 527/2020 Sb., 36/2021 Sb., 261/2021 Sb.
Prováděn předpisem 439/2016 Sb., 208/2017 Sb., 10/2019 Sb., 433/2021 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o hazardních hrách.
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje hazardní hry a jejich druhy, podmínky jejich provozování, opatření pro zodpovědné hraní a působnost správních orgánů v oblasti provozování hazardních her.
Tento zákon s účinností od 1.1.2017 mění 11 dalších právních předpisů a ruší 7 právních předpisů.

Účinnost dnem 1.1.2017, s výjimkou §8689, §91, 92, §97 až 100 a §109 až 112, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení (15.6.2016).