418/2011 Sb. - Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
ikona P
Číslo předpisu 418/2011 Sb.
Částka 146
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 27. 10. 2011
Rozeslán dne 22. 12. 2011
Platnost od 22. 12. 2011
Účinnost od 1. 1. 2012
Novelizován předpisem 419/2011 Sb., 105/2013 Sb., 141/2014 Sb., 375/2015 Sb., 135/2016 Sb., 183/2016 Sb., 455/2016 Sb., 55/2017 Sb., 183/2017 Sb., 114/2020 Sb., 333/2020 Sb., 130/2022 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.
Předmět úpravy a její vztah k jiným zákonům

  1. Tento zákon upravuje podmínky trestní odpovědnosti právnických osob, tresty a ochranná opatření, které lze za spáchání stanovených trestných činů právnickým osobám uložit, a postup v řízení proti právnickým osobám.
  2. Nestanoví-li tento zákon jinak, použije se trestní zákoník a v řízení proti právnické osobě trestní řád, není-li to z povahy věci vyloučeno.
  3. Pro účely jiných právních předpisů se trestním řízením rozumí i řízení vedené proti právnické osobě podle tohoto zákona.

Účinnost 1.1.2012.