90/2024 Sb. - Zákon o zbraních a střelivu
ikona P
Číslo předpisu 90/2024 Sb.
Částka 90
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 3. 2024
Rozeslán dne 16. 4. 2024
Platnost od 16. 4. 2024
Účinnost od 1. 1. 2026
Novelizuje předpis 320/2002 Sb., 227/2003 Sb., 228/2003 Sb., 359/2005 Sb., 444/2005 Sb., 310/2006 Sb., 170/2007 Sb., 124/2008 Sb., 189/2008 Sb., 274/2008 Sb., 41/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 148/2010 Sb., 375/2011 Sb., 420/2011 Sb., 167/2012 Sb., 170/2013 Sb., 281/2013 Sb., 204/2015 Sb., 206/2015 Sb., 229/2016 Sb., 298/2016 Sb., 455/2016 Sb., 183/2017 Sb., 222/2017 Sb., 261/2021 Sb.
Ruší předpis 119/2002 Sb., 369/2002 Sb., 493/2002 Sb., 11/2003 Sb., 537/2004 Sb., 254/2007 Sb., 484/2008 Sb., 315/2011 Sb., 125/2017 Sb., 217/2017 Sb., 218/2017 Sb., 219/2017 Sb., 220/2017 Sb., 221/2017 Sb., 13/2021 Sb., 24/2021 Sb., 27/2021 Sb., 28/2021 Sb., 79/2021 Sb., 162/2021 Sb., 280/2021 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.

Právo nabývat, držet a nosit zbraně je zaručeno za podmínek stanovených tímto zákonem.

§150 - Přechodná ustanovení.

§151 - Zrušovací ustanovení.