341/2005 Sb. - Zákon o veřejných výzkumných institucích
ikona P
Číslo předpisu 341/2005 Sb.
Částka 122
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 28. 7. 2005
Rozeslán dne 13. 9. 2005
Platnost od 13. 9. 2005
Účinnost od 13. 9. 2005
Novelizován předpisem 533/2006 Sb., 296/2007 Sb., 379/2007 Sb., 110/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 427/2010 Sb., 396/2012 Sb., 24/2017 Sb., 183/2017 Sb., 176/2019 Sb., 277/2019 Sb., 261/2021 Sb., 177/2022 Sb.
Prováděn předpisem 390/2008 Sb., 134/2010 Sb., 391/2010 Sb., 6/2012 Sb., 3/2013 Sb., 283/2013 Sb., 158/2014 Sb., 310/2015 Sb., 249/2016 Sb., 386/2016 Sb., 85/2017 Sb., 138/2017 Sb., 230/2017 Sb., 59/2018 Sb., 149/2018 Sb., 62/2019 Sb., 292/2019 Sb., 37/2020 Sb., 311/2020 Sb., 434/2020 Sb., 93/2021 Sb., 256/2021 Sb., 479/2021 Sb., 253/2022 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o veřejných výzkumných institucích.
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje

  1. způsob zřízení, vznik, činnost a způsob zrušení a zánik veřejné výzkumné instituce,
  2. postavení a působnost zřizovatele a orgánů veřejné výzkumné instituce a
  3. přeměnu příspěvkových organizací zabývajících se výzkumem na veřejné výzkumné instituce.

Účinnost 13.9.2005.