ikona Pikona R
435/2004 Sb. - Zákon o zaměstnanosti

1 2 3 4 5
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2 3 4 5
435/2004 Sb. - Zákon o zaměstnanosti
ikona P
Číslo předpisu 435/2004 Sb.
Částka 143
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 13. 5. 2004
Rozeslán dne 23. 7. 2004
Platnost od 23. 7. 2004
Účinnost od 1. 10. 2004
Pr. př. je v úplném znění 68/2009 Sb.
Ruší předpis 1/1991 Sb., 9/1991 Sb., 21/1991 Sb., 64/1991 Sb., 305/1991 Sb., 115/1992 Sb., 272/1992 Sb., 324/1992 Sb., 399/1992 Sb., 450/1992 Sb., 35/1997 Sb., 232/1997 Sb., 369/2000 Sb., 474/2001 Sb., 103/2002 Sb., 220/2002 Sb., 242/2002 Sb.
Novelizován předpisem 168/2005 Sb., 202/2005 Sb., 253/2005 Sb., 254/2005 Sb., 350/2005 Sb., 382/2005 Sb., 413/2005 Sb., 428/2005 Sb., 444/2005 Sb., 495/2005 Sb., 109/2006 Sb., 112/2006 Sb., 115/2006 Sb., 161/2006 Sb., 165/2006 Sb., 214/2006 Sb., 264/2006 Sb., 159/2007 Sb., 181/2007 Sb., 213/2007 Sb., 261/2007 Sb., 362/2007 Sb., 379/2007 Sb., 10/2008 Sb., 57/2008 Sb., 88/2008 Sb., 124/2008 Sb., 129/2008 Sb., 306/2008 Sb., 382/2008 Sb., 479/2008 Sb., 158/2009 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 326/2009 Sb., 362/2009 Sb., 149/2010 Sb., 347/2010 Sb., 427/2010 Sb., 73/2011 Sb., 80/2011 Sb., 364/2011 Sb., 365/2011 Sb., 367/2011 Sb., 375/2011 Sb., 420/2011 Sb., 458/2011 Sb., 470/2011 Sb., 1/2012 Sb., 401/2012 Sb., 437/2012 Sb., 505/2012 Sb., 303/2013 Sb., 306/2013 Sb., 64/2014 Sb., 101/2014 Sb., 136/2014 Sb., 219/2014 Sb., 250/2014 Sb., 267/2014 Sb., 84/2015 Sb., 131/2015 Sb., 170/2015 Sb., 203/2015 Sb., 314/2015 Sb., 317/2015 Sb., 88/2016 Sb., 137/2016 Sb., 190/2016 Sb., 448/2016 Sb., 24/2017 Sb., 93/2017 Sb., 183/2017 Sb., 205/2017 Sb., 206/2017 Sb., 207/2017 Sb., 222/2017 Sb., 327/2017 Sb., 176/2019 Sb., 210/2019 Sb., 277/2019 Sb., 365/2019 Sb., 33/2020 Sb., 161/2020 Sb., 285/2020 Sb., 248/2021 Sb., 261/2021 Sb., 274/2021 Sb., 28/2022 Sb., 177/2022 Sb., 216/2022 Sb., 75/2023 Sb., 125/2023 Sb., 173/2023 Sb., 349/2023 Sb., 408/2023 Sb., 412/2023 Sb., 418/2023 Sb.
Prováděn předpisem 515/2004 Sb., 518/2004 Sb., 519/2004 Sb., 524/2004 Sb., 624/2004 Sb., 52/2005 Sb., 487/2005 Sb., 554/2006 Sb., 330/2007 Sb., 435/2008 Sb., 64/2009 Sb., 176/2009 Sb., 466/2009 Sb., 390/2010 Sb., 435/2011 Sb., 446/2012 Sb., 437/2013 Sb., 311/2014 Sb., 355/2015 Sb., 322/2017 Sb., 346/2017 Sb., 447/2017 Sb., 311/2018 Sb., 346/2019 Sb., 388/2020 Sb., 574/2020 Sb., 495/2021 Sb., 276/2022 Sb., 425/2022 Sb., 366/2023 Sb., 70/2024 Sb., 117/2024 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o zaměstnanosti.
Tento zákon v souladu s právem Evropských společenství upravuje zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, jejímž cílem je dosažení plné zaměstnanosti a ochrana proti nezaměstnanosti.
Zrušuje se:

 1. Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti.
 2. Zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti.
 3. Zákon č. 64/1991 Sb., kterým se mění zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti.
 4. Zákon č. 305/1991 Sb., kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti.
 5. Zákon č. 272/1992 Sb., kterým se mění zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 64/1991 Sb.
 6. Zákon č. 369/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Zákon č. 474/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 8. Zákon č. 220/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 9. Nařízení vlády č. 103/2002 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a rekvalifikaci zaměstnanců v rámci investičních pobídek.
 10. Vyhláška č. 21/1991 Sb., o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců, ve znění vyhlášky č. 324/1992 Sb.
 11. Vyhláška č. 115/1992 Sb., o provádění pracovní rehabilitace občanů se změněnou pracovní schopností.
 12. Vyhláška č. 324/1992 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 21/1991 Sb.
 13. Vyhláška č. 399/1992 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky postupu při sjednávání dohod mezi zaměstnavateli a úřady práce při omezení provozní činnosti v souvislosti s přechodem na nový podnikatelský program.
 14. Vyhláška č. 35/1997 Sb., kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšných prací.
 15. Vyhláška č. 232/1997 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 115/1992 Sb., o provádění pracovní rehabilitace občanů se změněnou pracovní schopností.
 16. Vyhláška č. 242/2002 Sb., o bližších podmínkách poskytování příspěvku zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % občanů se změněnou pracovní schopností z celkového počtu svých zaměstnanců a vyúčtování tohoto příspěvku.

Účinnost 1.10.2004.
Důležitá poznámka:
V datovém obsahu EPIS® jsou tyto předpisy označeny jako zrušené již pro aktualizaci srpen 2004. Jejich účinnost však končí v souladu s novým zákonem o zaměstnanosti až dnem 30. září 2004.