515/2004 Sb. - Nařízení vlády o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek
ikona P
Číslo předpisu 515/2004 Sb.
Částka 178
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 21. 9. 2004
Rozeslán dne 1. 10. 2004
Platnost od 1. 10. 2004
Účinnost od 1. 10. 2004
Provádí předpis 435/2004 Sb.
Novelizován předpisem 578/2004 Sb., 338/2006 Sb., 68/2008 Sb., 97/2010 Sb., 10/2014 Sb., 173/2015 Sb., 299/2019 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
Nařízením vlády se stanoví rozsah hmotné podpory na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpory rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek.
Výše hmotné podpory zaměstnavateli na vytváření nových pracovních míst v rámci investičních pobídek činí:
a) 200 000 Kč na jedno nové pracovní místo zřízené v územní oblasti s mírou nezaměstnanosti nejméně o 50 % vyšší, než je průměrná míra nezaměstnanosti v České republice, a dalších 50 000 Kč, zaměstná-li na tomto pracovním místě po dobu delší než 1 rok osobu se zdravotním postižením,
nebo
b) 100 000 Kč v územní oblasti s mírou nezaměstnanosti nejméně o 25 % vyšší, než je průměrná míra nezaměstnanosti v České republice, a to na jedno nové pracovní místo, zaměstná-li na něm po dobu delší než 1 rok osobu se zdravotním postižením.
Hmotná podpora se poskytuje na nová pracovní místa zřízená za podmínek uvedených v dohodě sjednané podle §111 odst. 6 zákona.
Výše hmotné podpory rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek činí v územní oblasti s mírou nezaměstnanosti nejméně ve výši průměrné míry nezaměstnanosti v České republice 35 % z nákladů na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců.
Při stanovení výše hmotné podpory rekvalifikace nebo školení se vychází z předpokládaných nákladů uvedených v dohodě sjednané podle §111 odst. 7 zákona.

Účinnost 1.10.2004.