35/1997 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšných prací
ikona P
Číslo předpisu 35/1997 Sb.
Částka 11
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 19. 2. 1997
Rozeslán dne 7. 3. 1997
Platnost od 7. 3. 1997
Účinnost od 1. 4. 1997
Platnost do 30. 9. 2004
Ruší předpis 314/1993 Sb.
Provádí předpis 9/1991 Sb.
Zrušen předpisem 435/2004 Sb.