519/2004 Sb. - Vyhláška o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců
ikona P
Číslo předpisu 519/2004 Sb.
Částka 178
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 23. 9. 2004
Rozeslán dne 1. 10. 2004
Platnost od 1. 10. 2004
Účinnost od 1. 10. 2004
Provádí předpis 435/2004 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
Vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy se stanoví formy rekvalifikace uchazečů o zaměstnání, zájemců o zaměstnání a zaměstnanců a náklady rekvalifikace a způsob jejich stanovení.
Účinnost 1.10.2004.