437/2013 Sb. - Sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2013 pro účely zákona o zaměstnanosti
ikona P
Číslo předpisu 437/2013 Sb.
Částka 171
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 16. 12. 2013
Rozeslán dne 23. 12. 2013
Platnost od 23. 12. 2013
Účinnost od 7. 1. 2014
Provádí předpis 435/2004 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2013 činí 24 622 Kč.

Účinnost 7.1.2014.