64/2009 Sb. - Nařízení vlády o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat
ikona P
Číslo předpisu 64/2009 Sb.
Částka 21
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 5. 3. 2009
Rozeslán dne 12. 3. 2009
Platnost od 12. 3. 2009
Účinnost od 27. 3. 2009
Provádí předpis 435/2004 Sb.
Novelizován předpisem 374/2017 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
Nařízením vlády se stanoví druh prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat.
Agentura práce nemůže pro cizince (§85 zákona) zprostředkovávat zaměstnání formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele [§14 odst. 1 písm. b) zákona] pro takové druhy prací, k jejichž výkonu postačuje nižší stupeň vzdělání než střední vzdělání s maturitní zkouškou, a prací, které nejsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.
§2 - Přechodné ustanovení
Toto nařízení se nevztahuje na pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti, uzavřené mezi zaměstnancem a agenturou práce (§66 zákona) přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a na pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti (§66 zákona), uzavřené ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení v souladu s povolením k zaměstnání vydaným na základě žádosti doručené úřadu práce přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Účinnost 27.3.2009.