9/1991 Sb. - Zákon o zaměstnanosti a působnosti orgánů ČR na úseku zaměstnanosti
ikona P
Číslo předpisu 9/1991 Sb.
Částka 3
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 19. 12. 1990
Rozeslán dne 1. 2. 1991
Platnost od 1. 2. 1991
Účinnost od 1. 2. 1991
Platnost do 29. 9. 2004
Novelizuje předpis 114/1988 Sb.
Ruší předpis 121/1970 Sb., 306/1990 Sb., REG 906102
Novelizován předpisem 64/1991 Sb., 272/1992 Sb., 84/1993 Sb., 39/1994 Sb., 74/1994 Sb., 160/1995 Sb., 167/1999 Sb., 155/2000 Sb., 271/2001 Sb., 453/2001 Sb., 220/2002 Sb., 309/2002 Sb., 320/2002 Sb., 281/2003 Sb., 453/2003 Sb., 454/2003 Sb., 19/2004 Sb.
Prováděn předpisem 22/1991 Sb., 314/1993 Sb., 35/1997 Sb., 134/2000 Sb., 103/2002 Sb.
Zrušen předpisem 435/2004 Sb.