330/2007 Sb. - Sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2007 pro účely zákona o zaměstnanosti
ikona P
Číslo předpisu 330/2007 Sb.
Částka 104
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 7. 12. 2007
Rozeslán dne 14. 12. 2007
Platnost od 14. 12. 2007
Účinnost od 29. 12. 2007
Provádí předpis 435/2004 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
Ministerstvo práce a sociálních sděluje, že průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2007 činí 21 119 Kč.

Účinnost 29.12.2007.