311/2014 Sb. - Sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2014 pro účely zákona o zaměstnanosti
ikona P
Číslo předpisu 311/2014 Sb.
Částka 124
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 5. 12. 2014
Rozeslán dne 18. 12. 2014
Platnost od 18. 12. 2014
Účinnost od 2. 1. 2015
Provádí předpis 435/2004 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že průměrná mzda v národním hospodářství pro účely zákona o zaměstnanosti za 1. až 3. čtvrtletí 2014 činí 25 179 Kč.