505/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 505/2012 Sb.
Částka 190
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 28. 12. 2012
Rozeslán dne 31. 12. 2012
Platnost od 31. 12. 2012
Účinnost od 31. 12. 2012
Novelizuje předpis 359/1999 Sb., 435/2004 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

  1. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a
  2. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

  • Změna v §47t odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 401/2012 Sb., kde se za větu první vkládá věta "Do dne vydání karty sociálních systémů se dávky pěstounské péče vyplácí v české měně, a to převodem na platební účet určený příjemcem dávky nebo v hotovosti.".
  • Změna v §53 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 367/2011 Sb. a zákona č. 401/2012 Sb., kde se za větu první vkládá věta "Do dne vydání karty sociálních systémů se tyto dávky vyplácí v české měně, a to převodem na platební účet určený uchazečem o zaměstnání nebo v hotovosti.".

Účinnost změn 31.12.2012.