168/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 168/2005 Sb.
Částka 62
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 3. 2005
Rozeslán dne 27. 4. 2005
Platnost od 27. 4. 2005
Účinnost od 1. 6. 2005
Novelizuje předpis 54/1956 Sb., 100/1988 Sb., 582/1991 Sb., 589/1992 Sb., 117/1995 Sb., 155/1995 Sb., 48/1997 Sb., 435/2004 Sb.
Novelizován předpisem 189/2006 Sb., 261/2007 Sb., 88/2008 Sb., 329/2011 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §40 (změny),
  • vkládají se nové §40a ("Odměna pěstouna ve zvláštních případech") a §40b ("Podmínky nároku na odměnu pěstouna") včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 48,
  • §43, §51 (změny).
 • Změna zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §15 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 1b - nové znění.
 • Nové znění §5 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, včetně poznámek pod čarou č. 5a a 5b.
 • Změny v §18 a §36 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
 • Nové znění §3 odst. 1 písm. c) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, bod 10 včetně poznámek pod čarou č. 1c a 1d.
 • Nové znění §5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bod 11 včetně poznámek pod čarou č. 1c a 1d.
 • Změna v §81 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, kde se doplňuje odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 69a.
 • Změna v §25 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti - nové znění písmene q) včetně poznámek pod čarou č. 30 a 30a.

Účinnost změn 1.6.2005.