311/2018 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2018 pro účely zákona o zaměstnanosti
ikona P
Číslo předpisu 311/2018 Sb.
Částka 154
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 12. 12. 2018
Rozeslán dne 20. 12. 2018
Platnost od 20. 12. 2018
Účinnost od 4. 1. 2019
Provádí předpis 435/2004 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2018 činí 31 225 Kč.