176/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení
ikona P
Číslo předpisu 176/2009 Sb.
Částka 53
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 5. 6. 2009
Rozeslán dne 22. 6. 2009
Platnost od 22. 6. 2009
Účinnost od 21. 8. 2009
Ruší předpis 524/2004 Sb.
Provádí předpis 435/2004 Sb.
Novelizován předpisem 42/2018 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
Vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání, se zrušuje.

Účinnost 21.8.2009.