203/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 203/2015 Sb.
Částka 83
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 7. 2015
Rozeslán dne 17. 8. 2015
Platnost od 17. 8. 2015
Účinnost od 1. 10. 2015
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodu 16 a čl. III nabývají účinnosti dne 17.8.2015.
Novelizuje předpis 326/1999 Sb., 435/2004 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a
 2. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.

Změny:

 • Změna zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • vkládá se nový §6a,
  • §37a, §39, §41, §42, §44, §46, §75, §76, §78 (změny),
  • bod 16. - změny s účinností od 17.8.2015
   • v §89 odst. 3 se věta druhá zrušuje,
  • §104 (změny),
  • §115 „Příspěvek v době částečné nezaměstnanosti“ včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 98 a č. 99 - nové znění,
  • §118, §119, §140 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 5. novely.

Čl. III - změny s účinností od 17.8.2015

 • Změny v §44a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona pozdějších předpisů.