33/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 33/2020 Sb.
Částka 16
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 21. 1. 2020
Rozeslán dne 13. 2. 2020
Platnost od 13. 2. 2020
Účinnost od 1. 1. 2021
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.1.2021, s výjimkou části osmé, která nabývá účinnosti 1.7.2021.
Novelizuje předpis 563/1991 Sb., 358/1992 Sb., 435/2004 Sb., 627/2004 Sb., 125/2008 Sb., 93/2009 Sb., 111/2009 Sb., 89/2012 Sb., 90/2012 Sb., 240/2013 Sb., 304/2013 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a změna dalších souvisejících zákonů.

Změny:

 • Změna zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Změny v ustanoveních:

Čl. II - Přechodná ustanovení

 • Změna v §28 v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
 • Změna zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).

Změny v ustanoveních:

 • Změna v §25 v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
 • Změna zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti.

Změny v ustanoveních:

Čl. VII - Přechodná ustanovení

 • Změna zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.

Změny v ustanoveních:

 • Změna v §44b v zákoně č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech).
 • Změna zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

Změny v ustanoveních: - účinnost od 1.7.2021

 • Vložení nového §158a do zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 • Změna zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Změny v ustanoveních:

Čl. XIII - Přechodné ustanovení

 • Změna zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů.

Změny v ustanoveních:

Čl. XV - Přechodné ustanovení