435/2011 Sb. - Sdělení o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2011 pro účely zákona o zaměstnanosti
ikona P
Číslo předpisu 435/2011 Sb.
Částka 150
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 8. 12. 2011
Rozeslán dne 28. 12. 2011
Platnost od 28. 12. 2011
Účinnost od 12. 1. 2012
Provádí předpis 435/2004 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2011 pro účely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti činí 23 726 Kč.

Účinnost 12.1.2012.