216/2022 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 216/2022 Sb.
Částka 97
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 29. 6. 2022
Rozeslán dne 22. 7. 2022
Platnost od 22. 7. 2022
Účinnost od 1. 2. 2023
Novelizuje předpis 582/1991 Sb., 589/1992 Sb., 435/2004 Sb., 108/2006 Sb.
Anotace

Změny zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Čl. II - Přechodná ustanovení.

Změna §11 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

Vkládá nový §109b do zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Změny §29 zákona č. 1082006 Sb., o sociálních službách.