88/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 88/2016 Sb.
Částka 36
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 2. 3. 2016
Rozeslán dne 31. 3. 2016
Platnost od 31. 3. 2016
Účinnost od 1. 5. 2016
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. V a čl. VI nabývají účinnosti dne 1.4.2016.
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 435/2004 Sb., 251/2005 Sb., 309/2006 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů,
 3. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
 4. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §1 se slova "Evropských společenství1)" nahrazují slovy "Evropské unie1)",
  • Poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
  • §3, §9 (změny),
  • §10 a §10a - nové znění,
  • vkládá se nový §10b,
  • §11, §12, §14 až §17 (změny),
  • §18 - nové znění,
  • §20 a §21 (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení

 • Změny v §6, §17 a §30 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v příloze č. 2 ŽIVNOSTI VÁZANÉ k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změny v §78 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů - s účinností od 1.4.2016.

Čl. VI - Přechodná ustanovení (s účinností od 1.4.2016)