418/2023 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 418/2023 Sb.
Částka 192
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 30. 11. 2023
Rozeslán dne 29. 12. 2023
Platnost od 29. 12. 2023
Účinnost od 30. 12. 2023
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2024, s výjimkou ustanovení čl. II bodu 2, čl. IV a čl. VI bodu 2, která nabývají účinnosti 30.12.2023.
Novelizuje předpis 128/2000 Sb., 129/2000 Sb., 131/2000 Sb., 250/2000 Sb., 435/2004 Sb.
Ruší předpis 202/2018 Sb., 338/2019 Sb., REG 19146001, 415/2022 Sb.
Anotace

Změny zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Čl. II - Přechodná ustanovení.

Změny zákona č. 129/2000 Sb., o krajích.

Čl. IV - Přechodné ustanovení.

Změny zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

Čl. VI - Přechodná ustanovení.

Změna §39a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Změna §25 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Čl. IX - Zrušovací ustanovení.