115/2006 Sb. - Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
ikona P
Číslo předpisu 115/2006 Sb.
Částka 38
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 26. 1. 2006
Rozeslán dne 3. 4. 2006
Platnost od 3. 4. 2006
Účinnost od 1. 7. 2006
Novelizuje předpis 140/1961 Sb., 141/1961 Sb., 94/1963 Sb., 99/1963 Sb., 40/1964 Sb., 65/1965 Sb., 20/1966 Sb., 88/1968 Sb., 200/1990 Sb., 455/1991 Sb., 463/1991 Sb., 549/1991 Sb., 337/1992 Sb., 117/1995 Sb., 328/1999 Sb., 133/2000 Sb., 301/2000 Sb., 435/2004 Sb.
Novelizován předpisem 116/2006 Sb., 261/2007 Sb., 362/2007 Sb., 88/2008 Sb., 239/2008 Sb., 41/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 427/2010 Sb., 375/2011 Sb., 89/2012 Sb., 142/2012 Sb., 312/2013 Sb., 234/2016 Sb., 250/2016 Sb., 269/2021 Sb., 123/2024 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.

 1. Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným tímto zákonem.
 2. Partnerem se v tomto zákoně rozumí osoba, která uzavřela partnerství.

Účinnost 1.7.2006.
Změny dalších zákonů:

 • Změna v §89 odst. 8 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve pozdějších předpisů.
 • Změna v §37, 100, 163 a 247 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §6 a §11 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §80, §96, §107, §131, §144, §204, §222, §222a a §230 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §15, §116, §473 až §475 (změny),
  • vkládá se nový §705a "Vztahy k nájemnímu bytu v registrovaném partnerství" včetně nadpisu,
  • §706 (změny).
 • Změna v §269 a §274 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §10 a §12a zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §68 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
 • Změna v §4 zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §2, §10 a v příloze k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §8 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.
 • Změna v §7 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3, §5, §6 a §17 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3, §6a a §7 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §1, §21, §31, §33, §35, §46, §75 a §76 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §23 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.
 • Změna v §11 a §13 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §5 písm. c) bodu 5 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Účinnost změn 1.7.2006.