448/2016 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2016 pro účely zákona o zaměstnanosti
ikona P
Číslo předpisu 448/2016 Sb.
Částka 181
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 7. 12. 2016
Rozeslán dne 27. 12. 2016
Platnost od 27. 12. 2016
Účinnost od 11. 1. 2017
Novelizuje předpis 435/2004 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
Sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí se vyhlašuje průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2016 pro účely zákona o zaměstnanosti.
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2016 činí 27 000 Kč.