216/1994 Sb. - Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů
ikona P
Číslo předpisu 216/1994 Sb.
Částka 67
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 1. 11. 1994
Rozeslán dne 30. 11. 1994
Platnost od 30. 11. 1994
Účinnost od 1. 1. 1995
Opraven předpisem REG 950505
Novelizuje předpis 9/1963 Sb., 214/1992 Sb., 229/1992 Sb.
Ruší předpis 98/1963 Sb.
Novelizován předpisem 245/2006 Sb., 296/2007 Sb., 7/2009 Sb., 466/2011 Sb., 19/2012 Sb., 91/2012 Sb., 303/2013 Sb., 230/2016 Sb., 258/2016 Sb., 296/2017 Sb., 277/2019 Sb., 261/2021 Sb., 177/2022 Sb., 346/2023 Sb.