388/1991 Sb. - Zákon o Státním fondu životního prostředí ČR
ikona P
Číslo předpisu 388/1991 Sb.
Částka 74
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 10. 9. 1991
Rozeslán dne 4. 10. 1991
Platnost od 4. 10. 1991
Účinnost od 4. 10. 1991
Poznámka k účinnosti Ustanovení §2 odst. 1 písm. d) a §7 nabývají účinnosti 1.1.1992.
Novelizuje předpis 77/1969 Sb.
Novelizován předpisem 334/1992 Sb., 254/2001 Sb., 482/2004 Sb., 227/2009 Sb., 346/2009 Sb., 239/2012 Sb., 250/2014 Sb., 41/2015 Sb., 367/2017 Sb., 113/2018 Sb., 261/2021 Sb.