47/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 47/2020 Sb.
Částka 22
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 29. 1. 2020
Rozeslán dne 26. 2. 2020
Platnost od 26. 2. 2020
Účinnost od 12. 3. 2020
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.7.2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 7 a 8, čl. II, čl. III bodů 5 až 7, 12, 16, 17, 20, 22 až 25 a 27, čl. IV, která nabývají účinnosti 12.3.2020 a části čtvrté, která nabývá účinnosti 1.1.2022.
Novelizuje předpis 360/1992 Sb., 200/1994 Sb., 183/2006 Sb., 111/2009 Sb.
Ruší předpis 233/2010 Sb.
Novelizován předpisem 261/2021 Sb., 283/2021 Sb., 88/2023 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Změny: - účinnost od 1.7.2023

 • Změna zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

Změny v ustanoveních:

 • §2, §4, §12, §13, §20 (změny),
 • vkládají se nové §4b§4d,
 • body 7 a 8 - účinnost od 12.3.2020
  • §20 odst. 1 písmeno i) - nové znění,
  • v §20 se na konci odstavce 1 doplňují písmena j) až m).

Čl. II - Přechodná ustanovení - účinnost od 12.3.2020

 • Změna zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Změny v ustanoveních:

Čl. IV - Přechodná ustanovení - účinnost od 12.3.2020

 • Změna v §36 v zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
 • Změny v §13 v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Čl. VII - Zrušovací ustanovení