234/2014 Sb. - Zákon o státní službě
ikona P
Číslo předpisu 234/2014 Sb.
Částka 99
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 1. 10. 2014
Rozeslán dne 6. 11. 2014
Platnost od 6. 11. 2014
Účinnost od 6. 11. 2014
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.1.2015, s výjimkou ustanovení §13, §184, §185, §186, §187, §202 a §206, která nabývají účinnosti 6.11.2014.
Novelizuje předpis 426/2003 Sb., 359/2004 Sb., 436/2004 Sb., 586/2004 Sb., 626/2004 Sb., 127/2005 Sb., 413/2005 Sb., 57/2006 Sb., 189/2006 Sb., 264/2006 Sb., 531/2006 Sb., 261/2007 Sb., 362/2007 Sb., 305/2008 Sb., 306/2008 Sb., 41/2009 Sb., 326/2009 Sb., 30/2011 Sb., 73/2011 Sb., 364/2011 Sb., 375/2011 Sb., 445/2011 Sb., 457/2011 Sb., 458/2011 Sb.
Ruší předpis 213/1948 Sb., 218/2002 Sb., 281/2003 Sb., 381/2008 Sb.
Novelizován předpisem 235/2014 Sb., 131/2015 Sb., 199/2015 Sb., 298/2015 Sb., 26/2016 Sb., 47/2016 Sb., 137/2016 Sb., 190/2016 Sb., 195/2016 Sb., 298/2016 Sb., 302/2016 Sb., 319/2016 Sb., 24/2017 Sb., 66/2017 Sb., 144/2017 Sb., 150/2017 Sb., 205/2017 Sb., 335/2018 Sb., 32/2019 Sb., 35/2019 Sb., 111/2019 Sb., 178/2019 Sb., 205/2020 Sb., 285/2020 Sb., 484/2020 Sb., 218/2021 Sb., 251/2021 Sb., 261/2021 Sb., 284/2021 Sb., 358/2022 Sb., 384/2022 Sb., 423/2022 Sb., 471/2022 Sb., 49/2023 Sb., 152/2023 Sb., 172/2023 Sb., 281/2023 Sb., 412/2023 Sb., 427/2023 Sb., 464/2023 Sb.
Prováděn předpisem 302/2014 Sb., 304/2014 Sb., 4/2015 Sb., 63/2015 Sb., 92/2015 Sb., 106/2015 Sb., 134/2015 Sb., 135/2015 Sb., 136/2015 Sb., 137/2015 Sb., 144/2015 Sb., 145/2015 Sb., 161/2015 Sb., 162/2015 Sb., 175/2015 Sb., 274/2015 Sb., 388/2017 Sb., 1/2019 Sb., 36/2019 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o státní službě.
PŘEDMĚT ÚPRAVY A ROZSAH PŮSOBNOSTI

§1

 1. Tento zákon upravuje
  1. právní poměry státních zaměstnanců vykonávajících ve správních úřadech státní správu,
  2. organizační věci státní služby (dále jen "služba"),
  3. služební vztahy státních zaměstnanců,
  4. odměňování státních zaměstnanců a
  5. řízení ve věcech služebního poměru.
 2. Tento zákon dále upravuje organizační věci týkající se zaměstnanců ve správních úřadech, kteří pracují v základním pracovněprávním vztahu.

§2

 1. Tento zákon se nevztahuje na
  1. člena vlády, jeho poradce a na zaměstnance, který vykonává další činnosti pro člena vlády, včetně zaměstnance zařazeného v kabinetu člena vlády,
  2. vedoucího Úřadu vlády České republiky (dále jen "Úřad vlády") a zaměstnance, který vykonává činnosti pro vedoucího Úřadu vlády,
  3. náměstka člena vlády a zaměstnance, který vykonává činnosti pro náměstka člena vlády,
  4. člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,
  5. předsedu a člena Rady Českého telekomunikačního úřadu,
  6. předsedu a místopředsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže,
  7. předsedu a místopředsedu Energetického regulačního úřadu,
  8. předsedu a inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů,
  9. předsedu a místopředsedu Českého statistického úřadu,
  10. zaměstnance, který vykonává pouze pomocné, servisní nebo manuální práce ve správních úřadech, a na zaměstnance, který pouze řídí, organizuje a kontroluje výkon pomocných, servisních nebo manuálních prací,
  11. ředitele a inspektora Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.
 2. Tento zákon se dále nevztahuje na zaměstnance zařazeného v bezpečnostním sboru, Generálním štábu Armády České republiky, Vojenské policii, Vojenském zpravodajství a v Národním bezpečnostním úřadu.

Účinnost dnem 1.1.2015, s výjimkou ustanovení §13, §184, §185, §186, §187, §202 a §206, která nabývají účinnosti dnem vyhlášení (6.11.2014).
§206 - zrušovací ustanovení (s účinností od 6.11.2014).