257/2000 Sb. - Zákon o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/69 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/65 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/99 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě)
ikona P
Číslo předpisu 257/2000 Sb.
Částka 74
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 7. 2000
Rozeslán dne 11. 8. 2000
Platnost od 11. 8. 2000
Účinnost od 1. 1. 2001
Novelizuje předpis 65/1965 Sb., 2/1969 Sb., 359/1999 Sb.
Novelizován předpisem 112/2006 Sb., 264/2006 Sb., 342/2006 Sb., 218/2009 Sb., 227/2009 Sb., 181/2011 Sb., 357/2011 Sb., 375/2011 Sb., 303/2013 Sb., 204/2015 Sb., 111/2019 Sb., 165/2020 Sb., 220/2021 Sb., 261/2021 Sb.