22/2004 Sb. - Zákon o místním referendu a o změně některých zákonů
ikona P
Číslo předpisu 22/2004 Sb.
Částka 7
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 11. 12. 2003
Rozeslán dne 23. 1. 2004
Platnost od 23. 1. 2004
Účinnost od 1. 2. 2004
Novelizuje předpis 152/1994 Sb., 128/2000 Sb., 131/2000 Sb., 132/2000 Sb., 150/2002 Sb., 320/2002 Sb.
Ruší předpis 298/1992 Sb., 433/1992 Sb.
Novelizován předpisem 234/2006 Sb., 169/2008 Sb., 142/2012 Sb., 58/2014 Sb., 38/2019 Sb., 261/2021 Sb., 296/2021 Sb., 89/2024 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o místním referendu a o změně některých zákonů.
Tento zákon upravuje provádění místního referenda
a) v obci, není-li územně členěným statutárním městem, v městské části nebo v městském obvodu územně členěného statutárního města a v městské části hlavního města Prahy,
b) na území hlavního města Prahy a na území územně členěného statutárního města,
c) na území části obce, která není městskou částí nebo městským obvodem, stanoví-li tak zvláštní zákon.
Právo hlasovat v místním referendu má každá osoba, která má právo volit do zastupitelstva obce.
Místní referendum se koná tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého hlasovacího práva.
Změny dalších předpisů:

 • V zákoně č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů se část třetí (změna a doplnění zákona ČNR č. 298/1992 Sb.) zrušuje.
 • Změna v §21 a §87 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §62, §67, §90 a §92 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
 • V zákoně č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů se část devatenáctá (změna zákona ČNR č. 298/1992 Sb.) zrušuje.
 • Změna zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.
  Změny v ustanoveních:
  • §4 (změny),
  • v části třetí hlavě II nadpis dílu 4 (§88) - změny,
  • vkládá se nový §91a "Ochrana ve věcech místního referenda",
  • §104 (změny).
 • V zákoně č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů se část padesátá (změna zákona ČNR č. 298/1992 Sb.) zrušuje.

Účinnost změn 1.2.2004.