452/2001 Sb. - Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele
ikona P
Číslo předpisu 452/2001 Sb.
Částka 168
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 29. 11. 2001
Rozeslán dne 31. 12. 2001
Platnost od 31. 12. 2001
Účinnost od 1. 4. 2002
Poznámka k účinnosti Ustanovení § 18 až 22 nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky do Evropské unie v platnost.
Novelizuje předpis 634/1992 Sb.
Ruší předpis 159/1973 Sb., 160/1973 Sb.
Novelizován předpisem 131/2003 Sb., 501/2004 Sb., 221/2006 Sb., 375/2007 Sb., 256/2011 Sb., 196/2017 Sb., 277/2019 Sb., 261/2021 Sb., 177/2022 Sb., 215/2022 Sb.
Prováděn předpisem 243/2002 Sb.