52/2007 Sb. - Vyhláška o postupech atestačních středisek při posuzování způsobilosti k realizaci vazeb informačních systémů veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní
ikona P
Číslo předpisu 52/2007 Sb.
Částka 24
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 13. 3. 2007
Rozeslán dne 22. 3. 2007
Platnost od 22. 3. 2007
Účinnost od 22. 3. 2007
Platnost do 31. 8. 2021
Provádí předpis 365/2000 Sb.
Zrušen předpisem 261/2021 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva informatiky stanoví postupy atestačních středisek při posuzování způsobilosti k realizaci vazeb informačních systémů veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní.

Účinnost 22.3.2007.