239/1992 Sb. - Zákon o Státním fondu kultury ČR
ikona P
Číslo předpisu 239/1992 Sb.
Částka 49
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 14. 4. 1992
Rozeslán dne 29. 5. 1992
Platnost od 29. 5. 1992
Účinnost od 1. 7. 1992
Novelizuje předpis 2/1969 Sb.
Novelizován předpisem 482/2004 Sb., 342/2006 Sb., 424/2010 Sb., 465/2011 Sb., 239/2012 Sb., 188/2016 Sb., 261/2021 Sb.