59/2017 Sb. - Zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů
ikona P
Číslo předpisu 59/2017 Sb.
Částka 20
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 1. 2017
Rozeslán dne 3. 3. 2017
Platnost od 3. 3. 2017
Účinnost od 1. 1. 2018
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 2/1969 Sb., 218/2000 Sb.
Novelizován předpisem 178/2018 Sb., 333/2020 Sb., 261/2021 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů.
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje způsob nakládání s peněžními prostředky z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení.
Změny dalších zákonů:

  • Změna v §43, §46 a §343 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v §11 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v §3 a §45 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.