3/2002 Sb. - Zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)
ikona P
Číslo předpisu 3/2002 Sb.
Částka 2
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 27. 11. 2001
Rozeslán dne 7. 1. 2002
Platnost od 7. 1. 2002
Účinnost od 7. 1. 2002
Pr. př. je v úplném znění 17/2006 Sb.
Novelizuje předpis 218/1949 Sb., 140/1961 Sb., 564/1990 Sb., 293/1993 Sb., 169/1999 Sb.
Ruší předpis 308/1991 Sb., 161/1992 Sb.
Novelizován předpisem 4/2002 Sb., 4/2003 Sb., 562/2004 Sb., 495/2005 Sb., 296/2007 Sb., 10/2008 Sb., 129/2008 Sb., 41/2009 Sb., 227/2009 Sb., 375/2011 Sb., 420/2011 Sb., 428/2012 Sb., 303/2013 Sb., 192/2016 Sb., 303/2017 Sb., 261/2021 Sb.
Prováděn předpisem 232/2002 Sb.