63/2000 Sb. - Zákon o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 63/2000 Sb.
Částka 23
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 2. 2000
Rozeslán dne 29. 3. 2000
Platnost od 29. 3. 2000
Účinnost od 1. 4. 2000
Novelizuje předpis 2/1969 Sb., 13/1993 Sb.
Novelizován předpisem 413/2005 Sb., 227/2009 Sb., 18/2012 Sb., 243/2016 Sb., 277/2019 Sb., 261/2021 Sb., 177/2022 Sb.