118/2010 Sb. - Zákon o krajském referendu a o změně některých zákonů
ikona P
Číslo předpisu 118/2010 Sb.
Částka 43
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 9. 3. 2010
Rozeslán dne 29. 4. 2010
Platnost od 29. 4. 2010
Účinnost od 1. 1. 2011
Novelizuje předpis 129/2000 Sb., 150/2002 Sb.
Novelizován předpisem 119/2010 Sb., 142/2012 Sb., 58/2014 Sb., 38/2019 Sb., 36/2021 Sb., 261/2021 Sb., 296/2021 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o krajském referendu a o změně některých zákonů.
Tento zákon upravuje provádění krajského referenda na území vyšších územních samosprávných celků vytvořených podle zvláštního právního předpisu. Tento zákon se nepoužije pro referendum na území hlavního města Prahy.

Účinnost 1.1.2011.

Změny dalších zákonů:

  • Změna v §12 a §35 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.
    Změny v ustanoveních:
    • v §4 odst. 2 písm. a), v části třetí hlavě II v nadpisu dílu 4 (nad §88) a v §104 odst. 1 se za slovo "místního" vkládají slova "a krajského",
    • vkládá se nový §91b "Ochrana ve věcech krajského referenda" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 21c a 21d.

Účinnost změn 1.1.2011.