115/2000 Sb. - Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
ikona P
Číslo předpisu 115/2000 Sb.
Částka 35
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 5. 4. 2000
Rozeslán dne 10. 5. 2000
Platnost od 10. 5. 2000
Účinnost od 10. 5. 2000
Novelizován předpisem 476/2001 Sb., 320/2002 Sb., 130/2006 Sb., 227/2009 Sb., 197/2017 Sb., 100/2019 Sb., 50/2021 Sb., 261/2021 Sb.
Prováděn předpisem 360/2000 Sb.