6/2002 Sb. - Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)
ikona P
Číslo předpisu 6/2002 Sb.
Částka 4
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 30. 11. 2001
Rozeslán dne 11. 1. 2002
Platnost od 11. 1. 2002
Účinnost od 1. 4. 2002
Poznámka k účinnosti Ustanovení § 69 pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2009.
Novelizuje předpis 65/1965 Sb., 200/1990 Sb., 264/1992 Sb., 358/1992 Sb., 171/1993 Sb., 292/1993 Sb., 85/1996 Sb., 202/1997 Sb., 30/2000 Sb., 120/2001 Sb.
Ruší předpis 335/1991 Sb., 436/1991 Sb., 576/1991 Sb., 580/1991 Sb., REG 919001, 17/1993 Sb., 23/1993 Sb., 71/1993 Sb., 178/1993 Sb., 284/1993 Sb., 1/1994 Sb., 235/1994 Sb., 239/1995 Sb., 240/1995 Sb., 293/1995 Sb., 32/1996 Sb., 33/1996 Sb., 195/1997 Sb., 215/2000 Sb., 11/2001 Sb., 190/2001 Sb.
Novelizován předpisem 151/2002 Sb., 228/2002 Sb., 349/2002 Sb., 192/2003 Sb., 441/2003 Sb., 626/2004 Sb., 264/2005 Sb., 349/2005 Sb., 413/2005 Sb., 79/2006 Sb., 221/2006 Sb., 233/2006 Sb., 264/2006 Sb., 267/2006 Sb., 342/2006 Sb., 397/2006 Sb., 218/2007 Sb., 184/2008 Sb., 314/2008 Sb., 7/2009 Sb., 41/2009 Sb., 217/2009 Sb., 227/2009 Sb., 282/2009 Sb., 294/2010 Sb., 309/2010 Sb., 215/2011 Sb., 142/2012 Sb., 463/2012 Sb., 303/2013 Sb., 182/2014 Sb., 185/2014 Sb., 15/2015 Sb., 205/2015 Sb., 250/2016 Sb., 14/2017 Sb., 90/2017 Sb., 296/2017 Sb., 31/2019 Sb., 111/2019 Sb., 315/2019 Sb., 218/2021 Sb., 261/2021 Sb., 270/2021 Sb., 285/2023 Sb.
Prováděn předpisem 303/2002 Sb., 121/2009 Sb., 382/2017 Sb., 213/2019 Sb., 516/2021 Sb., 403/2022 Sb.