110/2006 Sb. - Zákon o životním a existenčním minimu
ikona P
Číslo předpisu 110/2006 Sb.
Částka 37
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 3. 2006
Rozeslán dne 31. 3. 2006
Platnost od 31. 3. 2006
Účinnost od 1. 1. 2007
Ruší předpis 463/1991 Sb., 245/1994 Sb., 281/1995 Sb., 219/1996 Sb., 123/1997 Sb., 42/1998 Sb., 56/2000 Sb., 333/2001 Sb., 664/2004 Sb., 505/2005 Sb.
Novelizován předpisem 218/2007 Sb., 261/2007 Sb., 88/2008 Sb., 129/2008 Sb., 239/2008 Sb., 306/2008 Sb., 282/2009 Sb., 85/2010 Sb., 73/2011 Sb., 329/2011 Sb., 366/2011 Sb., 458/2011 Sb., 399/2012 Sb., 401/2012 Sb., 463/2012 Sb., 44/2013 Sb., 105/2013 Sb., 303/2013 Sb., 344/2013 Sb., 182/2014 Sb., 252/2014 Sb., 267/2014 Sb., 332/2014 Sb., 205/2015 Sb., 377/2015 Sb., 277/2019 Sb., 540/2020 Sb., 588/2020 Sb., 261/2021 Sb., 297/2021 Sb., 324/2021 Sb., 177/2022 Sb., 456/2022 Sb., 346/2023 Sb.
Prováděn předpisem 490/2006 Sb., 137/2007 Sb., 201/2008 Sb., 148/2009 Sb., 131/2010 Sb., 128/2011 Sb., 409/2011 Sb., 139/2012 Sb., 109/2013 Sb., 75/2014 Sb., 91/2015 Sb., 115/2016 Sb., 121/2017 Sb., 65/2018 Sb., 103/2019 Sb., 61/2020 Sb., 252/2020 Sb., 216/2021 Sb., 75/2022 Sb., 127/2022 Sb., 204/2022 Sb., 436/2022 Sb., 192/2023 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o životním a existenčním minimu.
Předmět úpravy

 1. Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální hranici peněžních příjmů fyzických osob k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a existenční minimum jako minimální hranici příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.
 2. Tento zákon dále upravuje způsob posouzení, zda příjmy osob dosahují částek životního minima nebo existenčního minima.
 3. Životní minimum ani existenční minimum nezahrnuje nezbytné náklady na bydlení; poskytování pomoci k zajištění úhrady nezbytných nákladů na bydlení stanoví zvláštní právní předpisy.

Účinnost 1.1.2007.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se
(s účinností od 1.1.2007):

 1. Zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu.
 2. Nařízení vlády č. 245/1994 Sb., kterým se zvyšují částky životního minima a dávky pěstounské péče.
 3. Nařízení vlády č. 281/1995 Sb., kterým se zvyšují částky životního minima.
 4. Nařízení vlády č. 219/1996 Sb., kterým se zvyšují částky životního minima.
 5. Nařízení vlády č. 123/1997 Sb., kterým se zvyšují částky životního minima.
 6. Nařízení vlády č. 42/1998 Sb., kterým se zvyšují částky životního minima.
 7. Nařízení vlády č. 56/2000 Sb., kterým se zvyšují částky životního minima.
 8. Nařízení vlády č. 333/2001 Sb., kterým se zvyšují částky životního minima.
 9. Nařízení vlády č. 664/2004 Sb., kterým se zvyšují částky životního minima.
 10. Nařízení vlády č. 505/2005 Sb., o zvýšení částek životního minima.