561/2004 Sb. - Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
ikona P
Číslo předpisu 561/2004 Sb.
Částka 190
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 9. 2004
Rozeslán dne 10. 11. 2004
Platnost od 10. 11. 2004
Účinnost od 1. 1. 2005
Poznámka k účinnosti Ustanovení §20 odst. 3, 5 až 7 nabývají účinnosti dne 10.11.2004 a ustanovení §77 až §79, §80 odst. 1 až 8 a §82 odst. 3 nabývají účinnosti dne 1.9.2009.
Pr. př. je v úplném znění 317/2008 Sb.
Ruší předpis 76/1978 Sb., 29/1984 Sb., 31/1984 Sb., 49/1984 Sb., 171/1990 Sb., 522/1990 Sb., 564/1990 Sb., 390/1991 Sb., 395/1991 Sb., 134/1993 Sb., 190/1993 Sb., 256/1994 Sb., 138/1995 Sb., 139/1995 Sb., 258/1996 Sb., 19/2000 Sb., 284/2002 Sb., 181/2003 Sb., 182/2003 Sb.
Novelizován předpisem 383/2005 Sb., 112/2006 Sb., 158/2006 Sb., 161/2006 Sb., 165/2006 Sb., 179/2006 Sb., 342/2006 Sb., 624/2006 Sb., 217/2007 Sb., 296/2007 Sb., 343/2007 Sb., 58/2008 Sb., 126/2008 Sb., 189/2008 Sb., 242/2008 Sb., 243/2008 Sb., 306/2008 Sb., 384/2008 Sb., 49/2009 Sb., 227/2009 Sb., 378/2009 Sb., 427/2010 Sb., 73/2011 Sb., 331/2011 Sb., 375/2011 Sb., 420/2011 Sb., 458/2011 Sb., 472/2011 Sb., 53/2012 Sb., 333/2012 Sb., 370/2012 Sb., 241/2013 Sb., 344/2013 Sb., 64/2014 Sb., 250/2014 Sb., 267/2014 Sb., 82/2015 Sb., 99/2015 Sb., 178/2016 Sb., 230/2016 Sb., 101/2017 Sb., 222/2017 Sb., 167/2018 Sb., 46/2019 Sb., 224/2019 Sb., 284/2020 Sb., 349/2020 Sb., 403/2020 Sb., 94/2021 Sb., 261/2021 Sb., 288/2021 Sb., 152/2023 Sb., 183/2023 Sb., 349/2023 Sb., 421/2023 Sb.
Prováděn předpisem 671/2004 Sb., 689/2004 Sb., 10/2005 Sb., 12/2005 Sb., 13/2005 Sb., 14/2005 Sb., 15/2005 Sb., 16/2005 Sb., 17/2005 Sb., 33/2005 Sb., 47/2005 Sb., 48/2005 Sb., 54/2005 Sb., 55/2005 Sb., 64/2005 Sb., 65/2005 Sb., 71/2005 Sb., 72/2005 Sb., 73/2005 Sb., 74/2005 Sb., 107/2005 Sb., 108/2005 Sb., 223/2005 Sb., 364/2005 Sb., 458/2005 Sb., 492/2005 Sb., 2/2006 Sb., 438/2006 Sb., 220/2007 Sb., 177/2009 Sb., 274/2009 Sb., 275/2009 Sb., 211/2010 Sb., 3/2015 Sb., 27/2016 Sb., 58/2016 Sb., 282/2016 Sb., 353/2016 Sb., 445/2016 Sb., 61/2018 Sb., 123/2018 Sb., 161/2018 Sb., 310/2018 Sb., 211/2020 Sb., 232/2020 Sb., 233/2020 Sb., 422/2023 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Tento zákon upravuje předškolní, základní, střední, vyšší odborné a některé jiné vzdělávání ve školách a školských zařízeních, stanoví podmínky, za nichž se vzdělávání a výchova uskutečňuje, vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání a stanoví působnost orgánů vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství.
Důležitá jsou i "SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ" (§183 až §191)
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se (s účinností od 1.1.2005):

 1. Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon).
 2. Zákon č. 171/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon).
 3. Zákon č. 522/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb.
 4. Zákon č. 134/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 522/1990 Sb.
 5. Zákon č. 190/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb. a zákona č. 134/1993 Sb., zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, a zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb. a zákona České národní rady č. 390/1991 Sb.
 6. Zákon č. 182/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 7. Zákon č. 256/1994 Sb., kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 390/1991 Sb., o předškolních zařízeních a školských zařízeních, a zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb.
 8. Zákon č. 138/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 49/1994 Sb. a zákona č. 256/1994 Sb., a zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb., zákona České národní rady č. 390/1991 Sb. a zákona č. 190/1993 Sb.
 9. Zákon č. 19/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 10. Zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních.
 11. Zákon č. 31/1984 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o státní správě ve školství a zákon České národní rady o školských zařízeních.
 12. Zákon č. 390/1991 Sb., o předškolních zařízeních a školských zařízeních.
 13. Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství.
 14. Zákon č. 181/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.
 15. Zákon č. 139/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb. a zákona č. 256/1994 Sb.
 16. Zákon č. 284/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005, s výjimkou ustanovení §20 odst. 3, 5 až 7, která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení (10.11.2004), a s výjimkou ustanovení §77 až §79, §80 odst. 3 až 10, §81 odst. 1 až 8 a §82 odst. 3, která nabývají účinnosti dnem 1. září 2007.