196/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 196/2009 Sb.
Částka 58
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 28. 5. 2009
Rozeslán dne 29. 6. 2009
Platnost od 29. 6. 2009
Účinnost od 1. 7. 2009
Novelizuje předpis 484/1991 Sb., 231/2001 Sb.
Novelizován předpisem 261/2021 Sb., 202/2023 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §20, §21, §31 (změny),
  • §56 "Zajištění plurality informací v místním a regionálním rozhlasovém a televizním vysílání" včetně nadpisu - nové znění,
  • §57 "Vytváření programových sítí" včetně nadpisu - nové znění.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 8. novely.

 • Změna zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
 • Poznámka pod čarou č. 3b - nové znění,
 • §4 (změny),
 • vkládá se nový §8b "Odměny a další náležitosti spojené s výkonem funkce člena Rady a s výkonem funkce člena dozorčí komise" včetně nadpisu.

Čl. IV - Přechodné ustanovení
Pro účely určení výše odměny členů Rady Českého rozhlasu se v době ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 31. ledna 2010 za průměrnou hrubou měsíční mzdu zaměstnanců podle §8b odst. 1 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje částka 28 232 Kč.

Účinnost změn 1.7.2009.