130/2002 Sb. - Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací)
ikona P
Číslo předpisu 130/2002 Sb.
Částka 56
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 3. 2002
Rozeslán dne 12. 4. 2002
Platnost od 12. 4. 2002
Účinnost od 1. 7. 2002
Poznámka k účinnosti Ustanovení §4 odst. 6 a §18 odst. 9 písm. b) a c) pozbývají platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Pr. př. je v úplném znění 211/2009 Sb.
Novelizuje předpis 199/1994 Sb., 59/2000 Sb., 220/2000 Sb.
Ruší předpis 300/1992 Sb., 1/1995 Sb., 2/1995 Sb.
Novelizován předpisem 41/2004 Sb., 215/2004 Sb., 342/2005 Sb., 413/2005 Sb., 81/2006 Sb., 227/2006 Sb., 171/2007 Sb., 296/2007 Sb., 124/2008 Sb., 110/2009 Sb., 420/2011 Sb., 469/2011 Sb., 49/2013 Sb., 135/2016 Sb., 194/2016 Sb., 298/2016 Sb., 146/2017 Sb., 367/2017 Sb., 277/2019 Sb., 50/2020 Sb., 484/2020 Sb., 261/2021 Sb., 177/2022 Sb., 241/2022 Sb., 346/2023 Sb.
Prováděn předpisem 267/2002 Sb., 461/2002 Sb., 462/2002 Sb., 397/2009 Sb., 71/2013 Sb., 160/2017 Sb.