ikona Pikona R
187/2006 Sb. - Zákon o nemocenském pojištění

1 2 3 4 5
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2 3 4 5
187/2006 Sb. - Zákon o nemocenském pojištění
ikona P
Číslo předpisu 187/2006 Sb.
Částka 64
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 3. 2006
Rozeslán dne 12. 5. 2006
Platnost od 12. 5. 2006
Účinnost od 1. 1. 2009
Ruší předpis 100/1932 Sb., 54/1956 Sb., 32/1957 Sb., 141/1958 Ú.l., 16/1959 Sb., 143/1965 Sb., 87/1968 Sb., 88/1968 Sb., 99/1972 Sb., 113/1975 Sb., 165/1979 Sb., 8/1982 Sb., 73/1982 Sb., 79/1982 Sb., 148/1983 Sb., 154/1983 Sb., 155/1983 Sb., 57/1984 Sb., 79/1984 Sb., 80/1984 Sb., 109/1984 Sb., 134/1984 Sb., 135/1984 Sb., 51/1987 Sb., 59/1987 Sb., 103/1988 Sb., 148/1988 Sb., 189/1988 Sb., 239/1988 Sb., 123/1990 Sb., 263/1990 Sb., 501/1990 Sb., REG 906501, 30/1993 Sb., 31/1993 Sb., 266/1993 Sb., 308/1993 Sb., 312/1993 Sb., 313/1993 Sb., 196/1994 Sb., 248/1994 Sb., 282/1995 Sb., 285/1995 Sb., 103/1996 Sb., 61/1999 Sb., 133/1999 Sb., 247/1999 Sb., 413/2000 Sb., 415/2000 Sb., 347/2001 Sb., 421/2003 Sb., 248/2005 Sb., 417/2005 Sb., 326/2007 Sb.
Novelizován předpisem 188/2006 Sb., 585/2006 Sb., 181/2007 Sb., 261/2007 Sb., 88/2008 Sb., 239/2008 Sb., 305/2008 Sb., 306/2008 Sb., 479/2008 Sb., 2/2009 Sb., 41/2009 Sb., 158/2009 Sb., 227/2009 Sb., 302/2009 Sb., 303/2009 Sb., 362/2009 Sb., 157/2010 Sb., 166/2010 Sb., 347/2010 Sb., 73/2011 Sb., 80/2011 Sb., 180/2011 Sb., 263/2011 Sb., 341/2011 Sb., 364/2011 Sb., 365/2011 Sb., 375/2011 Sb., 458/2011 Sb., 470/2011 Sb., 1/2012 Sb., 167/2012 Sb., 169/2012 Sb., 396/2012 Sb., 401/2012 Sb., 303/2013 Sb., 344/2013 Sb., 64/2014 Sb., 250/2014 Sb., 267/2014 Sb., 332/2014 Sb., 14/2015 Sb., 131/2015 Sb., 204/2015 Sb., 317/2015 Sb., 47/2016 Sb., 190/2016 Sb., 298/2016 Sb., 24/2017 Sb., 99/2017 Sb., 148/2017 Sb., 183/2017 Sb., 195/2017 Sb., 259/2017 Sb., 310/2017 Sb., 92/2018 Sb., 335/2018 Sb., 111/2019 Sb., 164/2019 Sb., 277/2019 Sb., 315/2019 Sb., 255/2020 Sb., 300/2020 Sb., 438/2020 Sb., 540/2020 Sb., 136/2021 Sb., 248/2021 Sb., 261/2021 Sb., 270/2021 Sb., 326/2021 Sb., 330/2021 Sb., 417/2021 Sb., 177/2022 Sb., 358/2022 Sb., 423/2022 Sb., 75/2023 Sb., 321/2023 Sb., 346/2023 Sb., 349/2023 Sb., 412/2023 Sb., 89/2024 Sb., 163/2024 Sb.
Prováděn předpisem 481/2006 Sb., 366/2008 Sb., 396/2008 Sb., 354/2009 Sb., 293/2010 Sb., 310/2011 Sb., 410/2011 Sb., 336/2012 Sb., 331/2013 Sb., 78/2014 Sb., 214/2014 Sb., 272/2015 Sb., 343/2016 Sb., 349/2017 Sb., 236/2018 Sb., 237/2018 Sb., 270/2019 Sb., 435/2020 Sb., 436/2020 Sb., 380/2021 Sb., 319/2022 Sb., 320/2022 Sb., 313/2023 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o nemocenském pojištění.
Rozsah působnosti

 1. Tento zákon upravuje nemocenské pojištění pro případ dočasné pracovní neschopnosti, nařízené karantény, těhotenství a mateřství a ošetřování člena domácnosti nebo péče o něj a organizaci a provádění pojištění. Prováděním pojištění se rozumí též posuzování zdravotního stavu pro účely pojištění.
 2. Pojistné na pojištění upravuje zvláštní právní předpis.
 3. Tento zákon se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropských společenství v oblasti pojištění.

Účinnost 1.1.2007.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se
(s účinností od 1.1.2007):

 1. Zákon č. 100/1932 Sb., o vnitrostátní účinnosti mezinárodních smluv o sociálním pojištění.
 2. Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců.
 3. Zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách.
 4. Zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění.
 5. Zákon č. 16/1959 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců.
 6. Zákon č. 87/1968 Sb., o změnách v nemocenském pojištění a v nemocenské péči.
 7. Zákon č. 99/1972 Sb., o zvýšení přídavků na děti a výchovného.
 8. Zákonné opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 8/1982 Sb., o zvýšení mateřského příspěvku a o změnách v nemocenském zabezpečení.
 9. Zákon č. 73/1982 Sb., o změnách zákona o sociálním zabezpečení a předpisů o nemocenském pojištění.
 10. Zákon č. 148/1983 Sb., o sjednocení sazeb nemocenského.
 11. Zákon č. 57/1984 Sb., o některých změnách v nemocenském zabezpečení pracujících.
 12. Zákon č. 109/1984 Sb., o změnách v nemocenském zabezpečení.
 13. Zákon č. 51/1987 Sb., o změnách v nemocenském zabezpečení.
 14. Zákon č. 103/1988 Sb., o změnách v nemocenském zabezpečení.
 15. Zákon č. 266/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
 16. Zákon č. 308/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
 17. Zákon č. 61/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
 18. Zákon č. 421/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů.
 19. Nařízení vlády č. 247/1999 Sb., kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky pro stanovení výpočtových základů.
 20. Nařízení vlády č. 413/2000 Sb., kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky pro stanovení výpočtových základů.
 21. Nařízení vlády č. 347/2001 Sb., kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky pro stanovení výpočtových základů.
 22. Nařízení vlády č. 417/2005 Sb., kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky pro stanovení výpočtových základů.
 23. Vyhláška č. 141/1958 Ú. l., o nemocenském pojištění a o důchodovém zabezpečení odsouzených.
 24. Vyhláška č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění.
 25. Vyhláška č. 113/1975 Sb., kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění.
 26. Vyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech.
 27. Vyhláška č. 79/1982 Sb., o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění.
 28. Vyhláška č. 154/1983 Sb., o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění.
 29. Vyhláška č. 155/1983 Sb., o změnách v nemocenském pojištění některých pracovníků.
 30. Vyhláška č. 79/1984 Sb., o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech.
 31. Vyhláška č. 80/1984 Sb., o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění.
 32. Vyhláška č. 134/1984 Sb., o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění.
 33. Vyhláška č. 135/1984 Sb., o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech.
 34. Vyhláška č. 59/1987 Sb., o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů.
 35. Vyhláška č. 148/1988 Sb., o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů.
 36. Vyhláška č. 239/1988 Sb., o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění.
 37. Vyhláška č. 123/1990 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, vyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, a vyhláška č. 91/1958 Sb., kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců.
 38. Vyhláška č. 263/1990 Sb., kterou se mění a doplňují vyhláška č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, vyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, a některé další předpisy o nemocenském pojištění.
 39. Vyhláška č. 501/1990 Sb., kterou se mění a doplňují vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, a vyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech.
 40. Vyhláška č. 30/1993 Sb., o změnách některých prováděcích předpisů v nemocenském a sociálním zabezpečení.
 41. Vyhláška č. 31/1993 Sb., o posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního zabezpečení.
 42. Vyhláška č. 312/1993 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů.
 43. Vyhláška č. 313/1993 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
 44. Vyhláška č. 196/1994 Sb., kterou se mění vyhláška Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, a vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech.
 45. Vyhláška č. 248/1994 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů.
 46. Vyhláška č. 282/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí a Ústřední rady odborů č. 51/1973 Sb., o úpravě některých poměrů pěstounů vykonávajících pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních.
 47. Vyhláška č. 285/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 31/1993 Sb., o posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 307/1993 Sb.
 48. Vyhláška č. 133/1999 Sb., kterou se mění vyhláška Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů.
 49. Vyhláška č. 415/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů.
 50. Vyhláška č. 248/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů.