417/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 417/2021 Sb.
Částka 188
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 26. 10. 2021
Rozeslán dne 23. 11. 2021
Platnost od 23. 11. 2021
Účinnost od 1. 2. 2022
Novelizuje předpis 6/1993 Sb., 167/1998 Sb., 143/2001 Sb., 215/2004 Sb., 187/2006 Sb., 319/2006 Sb., 40/2009 Sb., 395/2009 Sb., 134/2016 Sb., 250/2016 Sb., 251/2016 Sb.
Ruší předpis 214/2016 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Čl. II - Přechodná ustanovení.

Změna §45d zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance.

Změna §39 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách.

Změna §22b zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže.

Čl. VI - Přechodné ustanovení.

Změna §8b zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory.

Změna §142 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Změna §8 zákona č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory.

Změna §337 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

Změna §9 zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití.

Čl. XII - Přechodné ustanovení.

Změna §270 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna §5 a §7 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.

Čl. XV - Zrušovací ustanovení.