417/2005 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky pro stanovení výpočtových základů
ikona P
Číslo předpisu 417/2005 Sb.
Částka 144
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 29. 9. 2005
Rozeslán dne 18. 10. 2005
Platnost od 18. 10. 2005
Účinnost od 1. 1. 2006
Platnost do 31. 12. 2008
Provádí předpis 54/1956 Sb., 32/1957 Sb.
Zrušen předpisem 187/2006 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, a
  2. č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách.

Nařízením vlády se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky pro stanovení výpočtových základů.

Částky pro stanovení denního vyměřovacího základu, uvedené v §18 odst. 8 zákona č. 54/1956 Sb., ve znění zákona č. 61/1999 Sb., a naposledy zvýšené nařízením vlády č. 347/2001 Sb. se upravují takto:

  1. částky 480 Kč se zvyšují na 510 Kč,
  2. částky 690 Kč se zvyšují na 730 Kč.

Částky pro stanovení průměrné částky připadající na kalendářní den, uvedené v §17 odst. 1 zákona č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění zákona č. 61/1999 Sb., a naposledy zvýšené nařízením vlády č. 347/2001 Sb. se upravují takto:

  1. částky 480 Kč se zvyšují na 510 Kč,
  2. částky 690 Kč se zvyšují na 730 Kč.

Účinnost 1.1.2006.