248/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 248/2005 Sb.
Částka 92
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 14. 6. 2005
Rozeslán dne 22. 6. 2005
Platnost od 22. 6. 2005
Účinnost od 22. 6. 2005
Platnost do 31. 12. 2008
Novelizuje předpis 165/1979 Sb.
Zrušen předpisem 187/2006 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech.
Změny v ustanoveních:

  • §1, §19, §28, §33, §46, §47, §56, §64 až §66 (změny),
  • Oddíl dvanáctý (§94 až §102) se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 19 až 25 zrušuje,
  • Oddíl třináctý (§102a až §102c) "Pěstouni, kteří vykonávají pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péče, nebo kterým je za výkon pěstounské péče vyplácena odměna náležející pěstounovi ve zvláštních případech" včetně nadpisu - nové znění,
  • §102f (změny).

Účinnost změn 22.6.2005.