78/2014 Sb. - Vyhláška o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů sociálního zabezpečení a orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou plnění povinností uložených zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činným
ikona P
Číslo předpisu 78/2014 Sb.
Částka 31
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 23. 4. 2014
Rozeslán dne 30. 4. 2014
Platnost od 30. 4. 2014
Účinnost od 1. 5. 2014
Provádí předpis 582/1991 Sb., 187/2006 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a
  2. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí stanoví náležitosti průkazu zaměstnanců orgánů sociálního zabezpečení a orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou plnění povinností uložených zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činným.