421/2003 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 54/56 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/68 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 32/57 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 421/2003 Sb.
Částka 139
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 5. 11. 2003
Rozeslán dne 12. 12. 2003
Platnost od 12. 12. 2003
Účinnost od 1. 1. 2004
Platnost do 31. 12. 2008
Novelizuje předpis 54/1956 Sb., 32/1957 Sb., 88/1968 Sb.
Zrušen předpisem 187/2006 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a
 3. č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců.
  Změny v ustanoveních:
  • §17, §18, §40 (změny),
  • vkládá se nový §40a, který zní:
   "§40a
   Ustanovení §40 se pro roky 2004 a 2005 nepoužije.".

Čl. II - Přechodné ustanovení
Pokud nárok na nemocenské nebo na podporu při ošetřování člena rodiny vznikl před 1. lednem 2004, tyto dávky se stanoví a poskytují ve výši podle právních předpisů účinných před 1. lednem 2004, i když nárok na ně trvá i po 31. prosinci 2003.

 • Změna v §5 a §8 zákona o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění.
 • V zákoně o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, se vkládá nový §17a, který zní:
  "§17a
  Ustanovení §17 odst. 2 a 3 se pro roky 2004 a 2005 nepoužije.".

Účinnost změn 1.1.2004.